Saturday, November 8, 2008

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေရးႏွင့္ ျမန္မာ့အတုိက္အခံမ်ားအေပၚ အျမင္

တစ္ပတ္ေက်ာ္မွ် ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္ လက္ရွိ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေရပုိင္နက္အျငင္းပြားမႈ ျပသနာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးအားေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ဥပေဒမဲ့ မွားယြင္းေတာင္းဆုိမႈဟု ျမန္မာအစုိးရမွ ျပတ္သားစြာဆုိခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ စြပ္စြဲမႈမွ စတင္ကာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားျပသနာအား အေျချပဳကာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအား ေလ့လာလုိျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအျဖစ္စတင္ခဲ့သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျမန္မာ့ဘေလာ္ဂါမ်ားအၾကားတြင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ရွိခဲ့ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ မည္သူမွားသည္ မွန္သည္ဟု မေသခ်ာခ်ိန္မွာပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔၏။ နာမည္ႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသတင္းဌာနမ်ားမွ ေဆာင္းပါးရွင္တုိ႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ အစဥ္အလာမပ်က္ပင္ လက္ရွိအစုိးရအား စြတ္စြဲပစ္တင္မႈမ်ားျဖင့္ စခဲ့ၾကပါ၏။

သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာထက္ အံ့ေၾသာဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ တရား၀င္ရပ္တည္ေနေသာ ျမန္မာ့အတုိက္အခံပါတီႀကီးဟုဆုိသည့္ အန္အယ္ဒီပါတီ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ စာတမ္းမ်ား ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ရာတြင္ လက္သြက္လွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံုတုိ႔၏ အသံတိတ္မႈပင္ျဖစ္၏။ ထုိအေရးႏွင့္ပက္သက္၍ သူတုိ႔ဆီမွ အျမင္မ်ား တုန္႔ျပန္မႈမ်ားအား ယခု ေဆာင္းပါးေရးခ်ိန္အထိ စုိးစဥ္းငယ္မွ် မၾကားရျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ ဆန္းက်ယ္လွ၏။ အမိျမန္မာႏဳိင္ငံေတာ္အတြက္ ထုိ အတုိက္အခံဆုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး၏ ျဖစ္တည္ေနမႈသည္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔၏ တည္ရွိေနမႈသည္ လက္ရွိအစုိးရအား ဆန္႔က်င္ရံု၊ ပုတ္ခတ္ပစ္တင္ရံု သက္သက္အတြက္သာ ျဖစ္သည္လား။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥဆုိသည္မွာ ထုိအဖြဲ႕အစည္း ပါတီတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔အျမင္အား ေျပာၾကားဖုိ႔ မလုိေလာက္ေအာင္ပင္ လားလားမွ်မဆုိင္သည္လား။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏဳိင္ငံေတာ္အား ကူညီမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ပစ္တင္ျခင္း၊ ရႈံ႕ခ်ျခင္း၊ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ား၏ သံရံုးမ်ားေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သဲသဲလႈပ္ရွိလွေသာ ထုိလူ၊ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာကုိ ထိပါးေသာ ယခုအေရးတြင္ ႏွာစီးေနၾကပါသနည္း။ ေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အဆုိပါသူတုိ႔၏ ယခုလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထုိအေရးသည္ မျဖစ္ေနသကဲ့သုိ႔ပင္ ရွိေခ်၏။

ဤေနရာတြင္ ေလ့လာမိသည္မွာ အဆုိပါအတုိက္အခံတုိ႔သည္ အစုိးရအား ဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးအရာမ်ားအား ကြဲကြဲျပားျပားမရွိလွ ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ယုတ္ဆြအဆံုး ဒို႔တာ၀န္အေ၇းသံုးပါးကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိးမွာပင္လွ်င္

 • အစုိးရမွ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး.. ဒုိ႔အေရးဟုဆုိလွ်င္ ထုိအခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ခ်င္ရံုမွ်ျဖင့္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရးကုိ ဦးတည္ၾက၏။
  (ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား စသည္...)
 • တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး.. ဒို႔အေရးဟု ဆုိလွ်င္ ထုိအခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ခ်င္ရံုမွ်ျဖင့္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေရးကုိဦးတည္ၾက၏။
  (တုိင္းရင္းသားမ်ားအား အစုိး၇ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသြားမည္ကုိ အျပင္းအထန္ စုိးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား.. အကယ္၍ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ကာ အလင္း၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ရွိလာလွ်င္ပင္ မလုိတမာေျပာဆုိမႈမ်ား.. ပုတ္ခတ္မႈမ်ား.. စသည္)
 • အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး ဒုိ႔အေ၇းဟု ဆုိလွ်င္ ထုိအခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ခ်င္ရံုမွ်ျဖင့္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အား တုိင္းတပါးမွ ၀င္ေရာက္သိမ္းယူမႈကုိ ဦးတည္ၾက၏။
  (ပမာျပစရာ မလုိလွပါေပ.. အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ေပ၏.. မည္မွ်ပင္ ထုိအရာအတြက္ ထန္းလက္ကာ ဆင္ေျခမ်ားေပးေစကာမူ ထုိအခ်က္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပ်က္စီးေရးကုိသာ ဦးတည္ေပ၏)

ထုိသုိ႔ေသာ အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွမက မည္သည့္ႏုိင္ငံအတြက္မဆုိ အေရးႀကီးလွေသာ၊ ကမၻာေပၚရွိႏုိင္ငံသားတုိင္းမွ မိမိတုိ႔၏ႏုိင္ငံအတြက္ ထားကုိထားရမည့္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိပင္လွ်င္ ငါတုိ႔၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။ လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္ဟု ဆုိမည့္အတုိက္အခံ ဒီမိုကေရစီသမား မည္မွ်ရွိမည္နည္းဟု စာဖတ္သူ ထင္ပါသနည္း။ အစုိးရမွ ေအာ္ေနေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကပင္ ထုိသူတုိ႔အား ေက်ာခုိင္းပစ္ရန္၊ ေလွာင္ေျပာင္ပစ္လုိက္ရန္၊ ဆုတ္ျဖဲပစ္လုိက္ရန္ လံုေလာက္ေသာအခ်က္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္မွာ အံ့ေၾသာစရာပင္ျဖစ္၏။

ဤသုိ႔ေသာ စိတ္ဓါတ္တုိ႔သည္ လာမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပင္လွ်င္ မ်ားစြာအက်ဳိးယုတ္ေစမည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါ၏။ ကြဲျပားေသာ အျမင္တုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးကုိ စြမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံေ၇းပါတီအသီးသိီးတုိ႔တြင္ ထုိစိတ္ဓါတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနမည္ ဆုိပါလွ်င္ သေဘာထား ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ မိမိဆန္႔က်င္သူမွ ျပဳသည္ဆုိရံုႏွင့္ ပယ္ရမည္ဆုိလွ်င္ အဘယ္မွာလွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာလမ္းကို ႏုိင္ငံသည္ေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါဦးမည္နည္း။ အျငင္းပြားမႈမ်ား တရြတ္ဆြဲ ျပသနာရွာမႈမ်ားႏွင့္သာ လံုးျခာလည္လုိက္ေနေသာ အျဖစ္မ်ားသာ ရွိေနမည္မဟုတ္ပါလား။

ယခုမူကား အဆုိပါအတုိက္အခံတုိ႔သည္
 • အခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိတုိ႔ႏွင့္လားလားမွ်မဆုိင္သည့္ ကိစၥတစ္ခုကဲ့သုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊
 • အခ်ဳိ႕ကလည္း အစုိးရအခက္ ငါတုိ႔အခ်က္ဟု ဟစ္ေၾကြး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
 • အခ်ဳိ႕ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ စစ္ျဖစ္လွ်င္ ျပည္သူကုိ စစ္မီးဒဏ္ခံခုိင္းျပန္ပီ၊ ေဒသတြင္း ျပသနာရွာတဲ့အစုိးရ စသည္ျဖင့္.. စစ္မျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံကုိေတာင္ မေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ဘူး၊ ေၾကာက္ေနတာပဲ စသည္ျဖင့္ လက္ညွဳိးထုိးရန္ အသင့္ျပင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
ရွိေနၾကသည္မွာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္၏။ ဆုိးရြားသည္မွာ ထုိသူတုိ႔ ဟန္တျပင္ျပင္ ျဖစ္ေနၾကသည့္အေရးမွာ အမိႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေရးျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မည္သည့္ခံယူခ်က္ကုိယံုၾကည္သည္ စြဲကုိင္သည္ျဖစ္ေစ အဆုိပါခံယူခ်က္ လႈပ္ရွားမႈတုိ႔သည္ အမိႏဳိင္ငံေတာ္အား အက်ဳိးရွိေစမည့္၊ ေရရွည္တည္တ့ံ ခိုင္ျမဲေစမည့္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျမတ္ႏုိးသည့္ ခံယူခ်က္မ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ားသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္ဟု မိေက်ာင္းမင္း ေရခင္းျပ တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။

ေက်းဇူူးတင္ပါသည္
မ်ဳိးျမန္မာ